Events

Sumo-worstelen
Een partijtje sumo-worstelen, fun voor iedereen !
Verhuur van een sumo-mat en 2 sumo-pakken

richtprijs :
90,00 Euro voor een ganse dag in de week (uitgezonderd feestdagen)
150,00 Euro voor gans de dag in het weekend
Volgens de locatie : extra vervoer

90,00 - 150,00 Euro

© Animix | Esenstraat 47, 8610 Zarren | 0495-42 58 95 | Erkenningsnr.: VG. 1439/BA Comsa